Hvad er We-økonomien? 

Platforms-økonomien, Dele-økonomien, den kollaborative økonomi… Det er nogle af de vendinger, der bruges for at beskrive stort set det samme fænomen: At det bliver nemmere, billigere og mere effektivt at inddrage en bredere kreds af deltagere i at skabe værdi.

Brugerne bidrager i stigende grad selv til at skabe løsninger, og et helt nyt lag af små, private ressourcer kan mobiliseres og indgå mere produktivt i økonomien.

Det er også en ny type virksomheder, der driver udviklingen; de digitale platforme, der koordinerer samspillet og udvekslingen. Nogle af platformene er vokset til at være globale giganter og en alvorlig udfordring for konventionelle virksomheder på meget kort tid.

Der er tydeligvis dybe forandringer i gang. Ikke sært, at der er stor interesse for at forstå tendenserne.

Vi kalder det WE-økonomien, fordi det dybest set handler om at forstå, at vi kommer til det næste niveau af værdiskabelse ved at samarbejde  tættere: Ved at kombinere og koordinere, ved at inddrage flere samarbejdspartnere, og ved at trække mere på deres ressourcer og kompetencer.

Virksomheder er nødt til at overveje den måde, de organiserer værdiskabelse på, hvis de vil udnytte de fordele, som et mere udvidet samarbejde kan tilbyde. Den nye tilgang, der er brug for i WE-økonomien, påvirker alle dele af ens forretningsmodel – i mange tilfælde på måder, der grundlæggende udfordrer logikken i den konventionelle økonomi.