Bogen 

We-economy-Book-Promo


- Hvad skal vi leve af, når intelligente maskiner kan klare mere af menneskers arbejde?

- Hvilke værdier skal drive den videre vækst?

- Hvordan fordeler vi gevinsterne og sikrer, at uligheden ikke underminerer mulighederne for fremgang?

 

Peter Hesseldahls nye bog We-economy bogen rammer lige ned i en af tidens helt centrale diskussioner.

Bogen beskriver, let læseligt og i et super-flot grafisk layout, hvordan vi går mod en ny økonomi med et nyt sæt af spilleregler.

We-economy, bogens titel, er ment som en måde at beskrive en ny tilgang til at drive forretning, hvor deltagerne forstår, at det næste, højere niveau af værdi, og den type løsninger, som kan levere det, er så komplekse og omskiftelige, at en enkelt person eller virksomhed ikke længere kan skabe dem alene. Vi har brug for hinanden.

I en intenst forbundet økonomi med stor indbyrdes afhængighed, afhænger virksomheders succes afhænger af, hvor godt de er i stand til at forbinde sig og samarbejde med alle andre involverede.


We-economy er ikke kun en vejledning i, hvordan man kan tilpasse sin forretningsmodel, men også et overblik for enhver med interesse i samfundsudviklingen.

Bogen forklarer en række særdeles kraftige strømninger, der vil forandre arbejdsmarkedet, kompetencer, lighed og ulighed og rettigheder.

Gamle roller og kategorier er i opløsning, og den sociale kontrakt mellem samfundet og erhvervslivet, og mellem det, vi kendte som ”arbejdsgivere” og ”arbejdstagere” skal genforhandles, når dele-økonomien, co-creation og digitale platforme vender op og ned på de vante begreber.

We-economy er et bud på, hvordan de kommende års forandringer kan blive et positivt scenarie for de fleste.

”We-economy” er let læst, og fyldt med konkrete og aktuelle eksempler. En meget anvendelig lille bog.

Se et kort referat og overblik over kapitlerne her