Det centrale begreb i We-economy er løsninger, som sammensættes til lejligheden - instances. 

Hvad enten det drejer sig om sundhed, uddannelse, transport, underholdning eller energiforsyning, vil virksomheder skabe større værdi ved at sammensætte præcist det, som den enkelte bruger har behov for, nu og her. 

Men for at kunne gøre det, skal hele værdikæden omorganiseres, og samtidig skal de normer og rettigheder, som vi har opbygget i velfærdssamfundet tilpasses et meget anderledes arbejdsmarked. Som virksomheder og som enkeltpersoner skal vi kunne arbejde mere fleksibelt og i mindre dele. Samfundet, økonomien og vores egen livstil bliver mere ”flydende” og omskifteligt.

Det vil være en økonomi, hvor alt og alle er knyttet tættere sammen. Både for virksomheder og enkeltpersoner vil ens succes afhænge af, hvor godt man forbinder sig og koordinerer med en stadig bredere vifte af deltagere.