Platformenes to ansigter

Det er vigtigt at skelne mellem to markante elementer i platform-økonomien - som har meget forskellige virkninger:

- Platforme er effektive og fleksible. De skaber bedre værdi for kunderne, fordi de gør fuld brug af digital teknologi til at levere mere præcise løsninger. De har også en tendens til at udfordre og udkonkurrere eksisterende virksomheder, der opererer med en industriel tidsalder tilgang. Det er det, man kalder kreativ destruktion, og det skaber udvikling og forbedrede produkter og tjenester.

- Men der er også en anden, mindre sympatisk grund til, at platforme kan være konkurrencedygtige: Fordi de bruger omstruktureringen af værdikæden til at undgå mange af de forpligtelser, som konventionelle virksomheder må påtage sig. Ved at undgå de gamle kategorier, kan platforme også undgå de regler, der er knyttet til dem. For mange platforme er det en bevidst og udtrykkelig del af deres forretningsmodel at undgå enhver forpligtelse eller ansvar over for samfundet.

Det medfører at en større del af gevinsterne udvindes af dem, der kontrollerer platformene, og tilsvarende, at der er færre penge som deles med dem, der udfører det meste af det egentlige arbejde, eller med det samfund, der dybest set er forudsætningen for at man overhovedet kan drive en velfungerende forretning. 

Paradokser ved fremskridtet 
I princippet burde det ikke føre til lavere lønninger, at vi organiserer værdiskabelsen på en mere fleksibel måde, og skaber et job-marked med større gennemsigtighed.

Hvis systemet er mere effektivt til at skabe værdi, burde alle være bedre stillet.

Hvis freelancere leverer den samme værdi som en fastansat medarbejder, burde de vel betales samme løn og nyde de samme fordele pr. præsteret arbejdstime.

Men i praksis bliver fastansatte ofte erstattet af midlertidig arbejdskraft til lavere priser[i]

Tilsvarende burde vi fejre robotter og automatisering. Med stadig mere intelligente maskiner kan vi producere alt, hvad vi har brug for med en mindre indsats. Omsider kan vi nyde et liv uden at skulle arbejde så meget!

Men i virkeligheden, når robotter erstatter mennesker, føler vi ikke, at vi bliver befriet fra arbejde - vi oplever, at vi mister vores job, vores indkomst og vores tilhørsforhold blandt dem, der bidrager til samfundet.

Alt dette peger på et grundlæggende problem: Gevinsterne ved stigningen i produktivitet bliver ikke delt. De går næsten udelukkende til dem, der kontrollerer platformene.


[i] A 2015 OECD study finds that temporary typically earn 40% less than permanent employees for the same number of hours:

OECD 2015, In It Together: Why Less Inequality Benefits All,section 4.4

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all/non-standard-work-job-polarisation-and-inequality_9789264235120-7-en#page