Første kapitel - Introduktion

                                                                                                                                                                                                                                       


Landbruget er stadig en vigtig del af økonomien, faktisk producerer vi mere mad end nogensinde. Men det er meget få mennesker, der er beskæftiget i markerne i dag.

Vi har også stadig masser af industriel produktion. Vi producerer og forbruger mere end nogensinde, men hvad indtægterne og beskæftigelsen angår, rykker tyngdepunktet i økonomien væk fra produkter og standardiserede services. Logikken i økonomien ændrer sig igen - og det går ganske hurtigt. Den fremtidige vækst og evnen til at skille sig ud i markedet vil kræve en meget anderledes tilgang.

Den nye økonomi er præget af digital teknologi. Det handler om, hvad vi kan gøre med globale digitale netværk, milliarder af ”smarte” dimser, Big data, kunstig intelligens, robotter og 3D-print. De typer af værdi, vi skaber, og de måder, vi organiserer det på, vil være meget anderledes. De gamle kategorier og roller fra den industrielle tidsalder smuldrer, de bliver utilstrækkelige eller vildledende. Vi står foran nogle store justeringer.

Måske er den vigtigste og mest udfordrende af dem at ændre vores tankegang, til at begynde at tænke på WE, snarere end ME. Generelt vil det være en økonomi med mere kompleksitet, tættere samspil og større indbyrdes afhængighed.


Der er tre nøgleord (på engelsk), som beskriver de vilkår og muligheder, som den digital teknologi giver os: Connectivity, co-creation og coordination.
De løsninger, der vil drive den nye økonomi vil være co-created - skabt i fællesskab. Deres værdi vil opstå op i et samspill mellem en række forskellige bidragydere; virksomheder, det offentlige og slutbrugerne selv. Både for virksomheder og enkeltpersoner, vil ens succes afhænge af, hvor godt man forbinder sig og koordinerer med en stadig bredere vifte af deltagere.

Det er en WE-økonomi. At realisere de mange muligheder vil kræve samarbejde, åbenhed og tillid, og en bevidsthed om, at for at du kan trives, skal hele netværket omkring dig også trives.

 

Det er en ny økonomi, fordi måden, vi skaber værdi på, vil være væsentligt anderledes.

I den industrielle økonomi havde selskaber fabrikker eller kontorer, som de bemandede med ansatte, der masse-producerede produkter og tjenester, som så blev solgt til forbrugerne.

Men alle leddene i den værdikæde er under forandring.

Den næste økonomi vil være præget af virksomheder, som bruger platforme til at forbinde sig til et netværk af bidragydere og ressourcer, der kan koordineres og sættes sammen til løsninger, der er skræddersyet til en bestemt kunde i en ganske bestemt sammenhæng. Ofte vil brugeren selv være involveret i at udforme løsningen.  

Det er en grundlæggende forandring af spillereglerne. Det ændrer den måde, organisationer er strukturerede. Det ændrer forretningsmodellerne; det ændrer den type af værdi, der skabes; det ændrer de roller, virksomheder, arbejdstagere og kunder har i forhold til hinanden, og det ændrer de kompetencer, som er nødvendige for at trives.


Genforhandling af den sociale kontrakt

Den nye økonomi vil skabe værdier, der langt overgår, hvad den industrielle økonomi kunne levere. Ved at sammenkoble alle vores dimser og maskiner, ved hjælp af intense mængder af data og analytisk kraft, og ved at koordinere store netværk af kompetencer og ressourcer, kan vi skabe løsninger til meget komplekse behov og ønsker: Vi kan leve længere og sundere liv, vi vil have adgang til viden og den førende ekspertise og uddannelse overalt, vi vil kunne løse vores energi- og ressourcebehov ved at være langt mere effektive og ved at skabe cirkulære værdikæder, der genbruger materialer. Vi kan endda opnå det samtidig med at vi arbejder langt mindre for at tjene penge. I stedet kan vi koncentrere vores indsats om at opbygge og opleve de værdier, der i grunden er de vigtigste for os som mennesker.

Med en smule held og hvis vi opfører klogt og fornuftigt, er vi på vej mod det næste, højere trin i udviklingen af ​​civilisationen; hvor menneskeheden rykker endnu et hak opad mod større komfort, sikkerhed, viden og selvrealisering.

Men ... Store forandringer kan være risikable og smertefulde. For millioner af mennesker, der flyttede fra landbruget og fik arbejde i fabrikker og miner, var de tidlige år af industrialismen bestemt ikke nogen skovtur. Det tog årtier, før der var etableret nye normer for, hvad der var ret, rimeligt og ønskeligt, og før samfundet som helhed var i fremgang. Vi står midt i en lignende omvæltning i dag. Industrisamfundets rammer og normer er i opløsning, og vi har endnu ikke udviklet en ny logik for, hvordan vi fordeler rettigheder og forpligtelser eller hvordan vi deler gevinster og magt i det nye scenarie.

Som vi skal se, har en global forbundet økonomi en stærk tendens til polarisering af rigdom og til monopol på magten. Hvis ikke vi afbalancerer ulighederne, kan de underminere fremgangen for alle. Det bliver en kamp og en hård forhandling at finde frem til nogle nye hensigtsmæssige normer i samfundet. Nogle vil miste deres gamle privilegier, mens andre pludselig får langt mere indflydelse.


Vi kan ikke undslippe hinanden - og det skal vi heller ikke

Vi kommer til det fra et godt udgangspunkt. Vi mennesker har aldrig været så sunde, velhavende, og veluddannede. Vi har fantastiske redskaber, og der er yderligere teknologier i støbeskeen, som vil kunne levere energi, vand og mad bæredygtigt, som kan udrydde mange sygdomme, og løfte milliarder ud af fattigdom. Vi har alle muligheder for at skabe banebrydende forbedringer.

Hvis vi samarbejder.

Denne bogs titel er ”WE-economy”, fordi dens vigtigste pointe er, at vi kun tage de næste skridt mod et bedre liv og en mere sikker verden, hvis vi tænker på det som et fælles projekt. For at skabe de værdier, som vi ønsker og har brug fremover, må vi samarbejde.

Ny rigdom og værdi opstår i samspil mellem mange parter. Når vi kombinerer det vi kan og udveksler viden og erfaring, kan der opstå noget nyt og bedre - noget ekstra, der ikke var der hver for sig. 2 plus 2 bliver til 5.

Lige nu er vi i fuld færd med at udruste stort set alle på kloden med teknologi, der gør muligt for at dele viden og mobilisere en fantastisk mangfoldighed af ressourcer og bidragydere.

Men at forbinde sig og samarbejde med andre om at skabe løsninger, kræver også tillid, tiltro og en følelse af samhørighed i samfundet. Du engagerer dig ikke med andre, hvis du tror, at det kun vil gøre dig svagere og dem stærkere. Hvis du ikke er enig i, eller ikke forstår, hvad formålet er; hvis du ikke selv føler dig som en del af systemet, vil du trække dig tilbage og forsøge at afskærme dig. Eller du vil lange ud.

Vi kan ikke undslippe den realitet, at vi allerede er 7,5 milliarder på den samme planet, som alle stræber efter et bedre liv. Vi er forbundet og indbyrdes afhængige, uanset om vi bryder os om det eller ej. Vi kan ikke undslippe hinanden, og medmindre vi samarbejder, vi vil ikke være istand til at udvikle måder at leve på, der kan sikre, at der er nok til alle - uden at smadre økosystemet.

 

Denne bog er et argument for åbenhed, inklusion og deling. Det er svære og udfordrende koncepter, både for nationalstater, virksomheder og for privatpersoner. Jeg kommer ikke med nogen universelle løsninger og jeg siger ikke, at vi alle bare skal leve lykkeligt sammen i tæt harmoni.

Men vi har ikke råd til at bo i en ME-økonomi, hvor alle tænker i små enkeltdele, kortsynet og lokalt. Hvis vi gør det, forspilder vi dels vores mulighed for fremskridt - dels risikerer vi nogle alvorlige og meget smertefulde økonomiske, politiske og økologiske sammenbrud.

På det personlige plan og på det politiske niveau, vil de centrale udfordringer i de kommende år alle dreje sig om at finde måder at leve sammen i et stadig strammere og tættere koblet system. Vi er nødt til at have alle med. Vi er nødt til at finde måder at sikre, at alle har en meningsfuld plads, og en fornemmelse af at være del af en sammenhæng, som også er til deres bedste.

Vi skal lære at tænke som et VI. Det er anderledes - men anderledes kan være bedre.


Generelt vil jeg minde om, at dette er en bog om fremtiden. Ingen ved præcis, hvordan tingene vil udspille sig. Vi kan prøve at forlænge de nuværende tendenser, vi kan kigge efter signaler og spirer til forandring, vi kan lytte til eksperter og planlæggere - men det er rodet, det er det bare. Jeg har arbejdet med fremtidsforskning og scenarier i det meste af tre årtier, og jeg synes faktisk, det er sværere end nogensinde at vurdere retningen.

Men vi er nødt til at prøve. Vi skal igennem dybe forandringer, og forskellen på om det bliver et positivt eller et negativt resultat er dramatisk. Vi har brug for at øve os ved at opstille forskellige scenarier, tænke mulighederne igennem, og trække dem lidt ud i det ekstreme for at gøre det tydeligere, hvad der er i spil. Vi må overveje, hvilke værktøjer, strukturer og politiske tiltag, der kan hjælpe med at gøre det til en bedre fremtid.

Meget af, det der er beskrevet i bogen er stadig på et tidligt stadium, og hidtil har konsekvenserne af udviklingen været ret begrænsede. I Danmark er uligheden og andelen af løst arbejdende ikke steget så markant som i de fleste andre lande. De fleste mennesker arbejder stadig i et normalt fuldtidsjob. Det meste værdiskabelse bliver produceret af selskaber - ikke gennem platforme. Vi er stadig meget bedre til de fleste opgaver end maskiner. Tingenes internet - The Internet of Things - er endnu temmelig tyndt og spredt. Men tingene vil se meget anderledes ud om bare ti år.

Vi er i en periode, der er uafklaret og åben for store forandringer - på både godt og ondt. Det er en radikal situation, og det er kun passende at udforske tilsvarende radikale ideer og løsninger


Se et kapitel-for-kapitel resumé her