Vi går mod en ny økonomi med et nyt sæt af spilleregler.

- Omdrejningspunktet er løsninger som sammensættes til lejligheden – ikke masseproducerede produkter og tjenester.

- Ny værdi opstår gennem digitale platforme, der med enorme mængder data koordinerer samspillet mellem et netværk af deltagere – ikke på fabrikker eller kontorer.

- Robotter og kunstig intelligens overtager en stor del af vores opgaver. I stedet skal vi levere det, som kun mennesker er i stand til. 

- I deleøkonomien mister begreber som ”arbejdsgiver”, ”ansat”, ”professionel” eller ”forbruger” mening. Samtidig udfordres de normer, vi har opbygget om rettigheder, forpligtelser og fordelingen af gevinsterne i økonomien.

- Borgerløn eller en ny type andelsbevægelse kan måske sikre lighed og inklusion, og frigøre en bølge af ny kreativitet.

Vi har alle forudsætninger for at skabe en periode med enorm fremgang, større bæredygtighed og fokus på de værdier, der betyder mest for mennesker.

Men kun hvis vi samarbejder. I en intenst forbundet verden opstår vækst gennem samspil og fællesskab – Det er en WE-economy