En WE-tankegang

We-økonomien er tæt sammenkoblet og intenst digital. Den er fokuseret på at skabe løsninger med udgangspunkt i kundens perspektiv. Værdi skabes ved at kombinere produkter, tjenester, idéer og informationer fra en lang række, ofte meget forskellige, bidragydere.

For at trives i We-økonomien, har virksomheder brug for at skifte fra et traditionelt "Me-perspektiv" henimod et WE-perspektiv. Det indebærer, at se sig selv som en del af en langt bredere vifte af interessenter, som tilsammen skaber en løsning for slutbrugeren. Det kræver en forståelse for, at din succes afhænger af at alle andre, der er involveret i at skabe løsningen, også lykkes.

At have en We-tilgang er at indse, at du ikke kan skabe komplekse løsninger alene. Derimod, kan får man adgang til større indsigt til en lavere pris, hvis man forstår at samarbejde med andre – inklusive brugeren selv. 

Alt i alt vil der i en mere forbundet fremtid være større behov for at se på relationer, processer, inddragelse og koordination. 

Det indebærer, at man må acceptere, at man er del af et samspil som andre også skal have gavn af: Partnere, medarbejdere, slutbrugere, communities, samfundet… Selv det økosystem, enhver virksomhed til syvende og sidst er afhængig af, skal også trives.

Åbenhed og samarbejde, en rimelig fordeling af gevinsterne, tillid og ansvar, og en bevidsthed om de langsigtede konsekvenser for hele systemet, er, som vi skal se, nødvendige elementer, hvis vi vil realisere de positive muligheder i den udvikling, som vil forandre samfundet i de kommende år.