Den perfekte storm på arbejdsmarkedet


Arbejdsmarkedet er på vej ud i et stormvejr af forandringer, der markant vil ændre, hvad det vil sige at have et job.

 


Robotterne kommer 
Mellem en trediedel og halvdelen af alle nuværende jobs vil formentlig kunne automatiseres indenfor de næste tyve år.

Mange vil arbejde billigt
Danmark og de øvrige velstående europæiske lande oplever en stor tilstrømning af østeuropæiske arbejdere, og det presser lønningerne nedefter i mange fag. Det tryk vil formentlig blive væsentligt hårdere, når tusinder af flygtninge i de kommende år skal integreres.

Digitalt arbejde i global konkurrence
Opgaver, der kan udføres digitalt, er udsat for global pris konkurrence. Programmering, layout, bogholderi, support… Et stigende antal opgaver kan udføres fra hvorsomhelst det er billigst.

Fagforeninger mister medlemmer og magt
Fagforeningerne mister medlemmer i hastigt tempo – og dermed bliver det sværere at lave samlede forhandlinger om løn og vilkår.

En undersøgelse fra LO fra 2015 konkluderer, at hvis den nuværende tendens i frafaldet af medlemmer fortsætter, vil medlemstallet være halveret i 2030.