Den perfekte storm på arbejdsmarkedet

Maskiner vil erstatte en trediedel af arbejdsstyrken, digitalisering betyder at stadig flere arbejdsopgaver risikerer at bliver outsourcet til billig-lande, titusinder af flygtninge slutter sig til de mange øst-europiske arbejdere, der er villige til at arbejde billigere end danskerne…

Dertil kommer at digitale platforme gør det lettere for firmaer, at benytte freelancere og underleverandører, snarere end fastansatte.

Der er mange tegn på at det danske arbejdsmarked er på vej ud i et stormvejr, der markant vil de nuværende normer for hvad et “job” er.

Robotterne kommer
En undersøgelse fra Oxford Martin School fra 2013[i] anslår, at 47% af alle nuværende jobs i USA er i fare for at blive automatiseret indenfor de næste tyve år.

Det er ikke kun mekaniske jobs, som erstattes med stadig smartere robotter. Det er også kontoropgaver, som i dag kræver special viden og relativt høj uddannelse, der vil kunne udføres af stadig mere intelligente computere. Eksempelvis er advokatsekretærer, kundeservice og speditørarbejde i risikozonen.

Den danske tænketank Cevea har overført den engelske undersøgelse til danske forhold, og konkluderer, at omkring en trediedel af alle jobs er i fare for automatisering[ii] indenfor de næste 10-20 år. Det svarer til 876.000 stillinger. 

Mange vil arbejde billigt
Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen var der i april 2014 ansat 59.258 østeuropæere på de danske arbejdspladser. Mange faggrupper oplever at tilstrømningen af østeuropæere presser lønningerne nedefter. Det tryk vil formentlig blive væsentligt hårdere, når titusinder af flygtninge i de kommende år skal integreres i Danmark. Det er en betragtelig gruppe, for hvem alternativet er at nøjes med integrationsydelsen. 

Fagforeninger mister medlemmer og magt
I en situation, hvor betingelserne på arbejdsmarkedet er i opbrud, gør det det ikke nemmere for fagforeningerne at forhandle løn og vilkår, at de mister medlemmer i hastigt tempo.

Idag er 60% af danske lønmodtagere medlem af en fagforening, der kan tegne overenskomser. En undersøgelse fra LO fra marts 2015 konkluderer, at hvis den nuværende tendens i frafaldet af medlemmer fortsætter, vil tallet være ned på ca. 50% af 2030[iii].

Tekst: Peter Hesseldahl
Artiklen blev bragt i Ugebrevet Mandag Morgen 1. februar 2016


[i] CB Frey and M. Osborne, http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf

[ii] http://cevea.dk/filer/dokumenter/analyser/notat_automatisering.pdf

[iii] https://www.lo.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/2015/03/~/media/LO/Aktuelt/Nyheder_2015/2127_DK2030rapport.ashx