Redskaber til et positivt scenarie

We-økonomien burde være et scenarie med stigende velstand og bekvemmelighed for alle. Men der er meget stærke drivkræfter, der istedet kan føre til et meget ulige samfund.

Der er en række værktøjer, som kan bruges til at sikre en overvejende positiv udvikling - blandt dem er:

Beskatning: Flyttes fra lønarbejde til kapitalindkomst for at omfordele gevinsterne fra øget produktivitet, og for at gøre uhensigtmæssige former for forbrug dyrere.

Flexibelt uddannelsessystem med vægt på løbende kompetence-udvikling

Borgerløn, f.eks. i form af negativ indkomstskat. Hvis der alligevel ikke er tilstrækkeligt med jobs , ville en garanteret minimumsindkomst fjerne stigmatisering omkring arbejdsløshed og give dem, der ønsker at det, mulighed for at skabe og bidrage til samfundet på måder, der ikke nødvendigvis kan betale en fuld timeløn. 

Kortere normal arbejdsuge: Med flere robotter og en mere produktiv økonomi, bør vi være i stand til at reducere arbejdstiden.

Lokale valutaer: Måder at holde regnskab med de tjenester vi  kan gøre for hinanden i lokalsamfundet gennem dele-økonomiens platforme

Bedre mærkning og oplysninger om de måder, hvorpå varerne er produceret, og betingelserne for dem, der leverer ydelser til os.

Kooperativt ejede platforme kunne give dem, der udfører arbejdet mere indflydelse og en større andel af gevinsten.

“Bærbare" rettigheder. I øjeblikket er sociale ydelser, såsom retten til at arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge, pension, efter-uddannelse osv. knyttet til at have et konventionel fuldtidsjob. Den type rettigheder bør opspares trinvist ved at have en portefølje af forskellige deltidsjob.

“Bærbare” og bedre definerede ratings. Ratings og omdømme vil være en langt vigtigere del af vores status og muligheder i en digital økonomi. Ens personlige ratings bør kunne flyttes og anvendes på tværs af platforme, så de ikke bundet til en bestemt platform. De bør også mere konsekvent defineret.