Forretningsmodeller

I takt med at en stigende del af alle transaktioner vil blive formidlet gennem platforme, vil enhver virksomhed være nødt til at overveje, hvordan den placerer sig selv på - eller udenfor - tilgængelige platforme.

Som udbyder, er der grundlæggende to forskellige forretningsmodeller, du kan satse på:

 - Gør dine produkter, og de data, de opsamler, tilgængelige, så de kan koordineres gennem andres platforme.

- Og / eller: Opbyg selv en platform, der inviterer andre udbydere til at skabe større nytte af dine produkter og de data, de opsamler, ved at spille sammen med dem.


Udbydere skal stille sig til rådighed

Vi kan ikke alle sammen bygge dominerende platforme. De fleste virksomheder vil stadig være beskæftigede med at producere ting, software eller tjenester.

Men den måde, brugerne får værdi af produkterne fra en virksomhed bliver anderledes. I stedet for at sælge til forbrugerne i én-til-én transaktioner, vil virksomhederne gøre deres produkter tilgængelige på platforme, så brugeren kan kombinere produktet med andre komponenter for at skabe en instance.

Det fordrer, at udbydere "pakker" deres produkt på en måde, der gør, at det er egnet til at konfigurere og kombinere med andre bidrag. 

- Produktet bør være modulopbygget, så det kan købes i mindre dele

- Man kan købe adgang til det i korte perioder

- Det er baseret på åbne og fælles standarder, så det kan kobles sammen med andres produkter.

- Brugerne har mulighed for at give feedback og tilføje ratings.

- Udbyderne må betragte deres produkter og tjenester som måder at fange værdifulde data, der kan forbedre koordinationen med andre produkter og brugere gennem en platform.


Du kan downloade en mere detaljeret gennemgang af, hvordan virksomheder kan tilpasse deres forretningsmodel her. 

Dokumentet, der er på engelsk, gennemgår, med udgangspunkt i Osterwalder og Pigneurs Business Model Canvas metode, hvordan alle dele af en forrretningsplan påvirkes og kan justeres i forhold til de nye økonomiske spilleregler.