We-økonomi projektet begyndte i 2014 som et research projekt i et samarbejde mellem tænketanken DEA, Serviceplatform og Dansk Design Center. Projektet var støttet af Karl Petersen og hustrus industrifond. 

Projektet blev markeret og kommunikeret gennem en lang række velbesøgte workshops for virksomheder og organisationer. 
Konklusionerne fra projektet blev i maj 2015 sammenfattet i en rapport, som kan downloades gratis her. 

Der er også en kortere dansk version her. 

Siden da har der været meget stor interesse, både i Danmark og internationalt, for resultaterne, og der er et stort antal forespørgsler efter foredrag, workshops og interviews til pressen om emnet. 

Peter Hesseldahl, som ledede research projekt driver nu processen videre.
Et af resultaterne er en ny bog, der går videre med at beskrive konsekvenserne af en ny økonomi, og som opstiller en række værktøjer som virksomheder kan anvende for at tilpasse sig. Bogen peger også på en række uheldige konsekvenser og beskriver en række tiltag, som kunne sikre en overvejende positiv udvikling.