Peanuts - en lille enhed af værdi

Der er ingen almindelig anvendt betegnelse for de små enheder af værdi, som nu bliver en del af økonomien. Personligt tænker jeg på dem som "peanuts" – men jeg er klar over, at udtrykket måske ikke har den store akademiske stringens. 

Snarere end at skændes om, hvad det kan være det rette navn, så lad mig prøve at beskrive, hvad jeg mener med "peanuts".

- Peanuts udveksles via platforme, der meget finkornet kan finde og matche dem med et helt specifikt behov. Platforme som Blablacar, Airbnb og Taskrabbit tillader f.eks. amatører at tilbyde små, meget specifikke ressourcer såsom et ledigt sæde i en bil, der kører fra Aabenraa til Herning næste torsdag eftermiddag.

- Peanuts er små, men tilsammen kan de have stor betydning. Open source software-bevægelsen er et inspirerende eksempel: Der kan opstå meget sofistikerede og stærke resultater, når tusindvis af bidragydere koordinerer deres indsats igennem peer-to-peer-projekter som Wikipedia, Linux software eller de elektroniske byggesæt, Arduino.

- Nogle bidrag er nærmest forsvindende små: Et "like", en hurtig rating, en rettelse i Wikipedia, et foto delt med omgangskredsen, et tweet eller en opdatering på Facebook ... eller det kan være den type data, som løbende og automatisk indsamles om brugernes adfærd og præferencer for at forbedre en service.

Snarere end at kalde dem peanuts, burde man måske kalde den type helt små enheder for plankton, de mikroskopiske organismer nederst i havenes fødekæde. Der er masser af plankton i havet, men for de fleste af os, er det ikke besværet værd at høste det. Vi går efter de større fisk. Tilsvarende ville mange ressourcer før stå ubrugte hen, fordi det ikke kunne betale sig at finde og inddrage dem. Nu gør digitale platforme det så effektivt og billigt at mobilisere selv bittesmå bidrag, at et helt ny lag af ressourcer kan inddrages produktivt i økonomien.

- Der skal omsættes en masse peanuts for reelt at tjene penge. Den enkelte peanut har meget lille pengemæssig værdi, men platforme kan håndtere ekstremt store mængder af dem, så sammenlagt kan det blive til betragtelige beløb. Hver sang, der spilles på Spotify eller YouTube, indbringer en brøkdel af en cent til musikerne, men platformene spiller milliarder af dem.

- Peanuts er typisk uformelle. De behøver ikke nødvendigvis at leve op til de regler, den beskatning eller de ophavsretlige spørgsmål som konventionelle, professionelle bidrag til økonomien skal.

- Peanuts er typisk gratis eller meget billigere end professionelle bidrag. Alligevel kan de være af høj kvalitet og stor værdi for brugerne.

- Peanuts udveksles ikke (kun) for at tjene penge.

- Der er ingen klar adskillelse mellem amatørers og professionelle bidrag. Man kan betragte de småopgaver, der bliver udført på arbejdskraftplatforme som Taskrabbit, Mechanical Turk eller Upwork som peanuts – selvom de klart bliver gjort for at tjene penge. Der er fuldt professionelt producerede produkter, der udveksles som peanuts, især i medierne, hvor artikler, videoer og musik cirkulerer gratis eller streames i små enheder. Masser af blogs skrives gratis af højt kvalificerede fagfolk på websteder som Medium eller Huffington Post.

Eksperter behøver ikke at være professionelle. I den lange ende af halen, kan du finde typer af ekspertise og kreativitet, der i de fleste tilfælde er helt obskure og irrelevante, men i den rigtige sammenhæng kan være yderst værdifulde.