Platformenes to ansigter

Det er vigtigt at skelne mellem to markante egenskaber ved platformsøkonomien:


1. Platforme er effektive og fleksible. De skaber mere værdi for kunderne, fordi de gør fuld brug af digital teknologi til at levere mere præcise løsninger, og de udnytter ressourcerne mere effektivt.

Platforme udfordrer og udkonkurrerer eksisterende virksomheder, der opererer med en industriel værdikæde og en traditionel tilgang til markedet. Det kaldes kreativ destruktion; når nye virksomheder udkonkurrerer gamle ved at skabe udvikling og forbedrede produkter og tjenester.

 

2. Platforme undgår mange af de forpligtelser og reguleringer, som konventionelle virksomheder må påtage sig. Platforme omstrukturerer værdikæden, og derfor falder de ofte udenfor de sædvanlige kategorier på arbejdsmarkedet eller i lovgivningen. For mange platforme er det en bevidst og udtrykkelig del af deres forretningsmodel at undgå enhver forpligtelse eller ansvar over for samfundet.


[